23 października 2019

BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO TARASY BAŁTYKU W GDAŃSKU

Z przyjemnością informujemy, ze firma Euro-Went Sp. z o.o. bierze udział w realizacji osiedla mieszkaniowego TARASY BAŁTYKU w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (dawniej Dąbrowszczaków).

Zakres prac wykonywanych przez firmę Euro-Went Sp. z o.o. obejmuje instalacje:

* wentylacji,

* oddymiania,

* napowietrzania,

* chłodzenia.

Prace wykonywane przez firmę Euro-Went trwać będą do końca września 2020 roku. Zlecenie wykonywane jest dla firmy Allcon Budownictwo Sp. z o.o.

zdjęcie: https://www.allcon.pl/mieszkania/apartamenty/tarasy_baltyku/galeria

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: