Sukces Spółki Euro-Went Sp. z o.o. zależy głównie od spełnienia oczekiwań klientów i ich zadowolenia, Zarząd firmy przyjmuje jako cel nadrzędny wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług konkurencyjnych na rynku pod względem jakościowym jak i cenowym oraz spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów. Wszelkie działania w naszej Spółce skierowane są na utrzymanie zaufania klientów do naszych wyrobów i usług przez:

• Wnikliwy przegląd wymagań i oczekiwań klientów,

• Rzetelną i terminową realizację zamówień,

• Sprawdzony system oceny i doboru dostawców,

• Zaangażowanie całej załogi w sprawy jakości.

Gwarancją realizacji takiej polityki jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony System Zapewnienia Jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Dyrektor ds. Produkcji, Członek Zarządu - Mariusz Kortas

Dyrektor Spółki, Członek Zarządu - Sławomir Kortas

Prezes Zarządu - Jerzy Kortas

Kadra zarządzająca

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: