ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

WYKONANIE WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA NA DOSTAWĘ ELEKTROWCIĄG LINIOWEGO

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DO POBRANIA:

DO POBRANIA:

DO POBRANIA:

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 16.03.2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM NA ELEKTROWCIĄG LINIOWY_Euro-Went_19.01.2018

WYKONANIE WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH PRZY ROZBUDOWIE HALI PRODUKCYJNEJ FIRMY EURO-WENT WYBUDOWANEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Projekty Unijne

        Firma Euro-Went Sp. z o.o. ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. Efekty realizacji projektu: poszerzenie oferty produktowej, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym, zwiększenie wartości eksportu, zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzrost przychodów oraz większa stabilność firmy.

 

Głównym celem projektu był rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez produkcję nowych i innowacyjnych rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych- kompensator stalowych przewodów oddymiających oraz wielogabarytowe moduły grzewcze do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

 

Wartość projektu - 408.600,00 zł

Kwota dofinansowania z EU - 181.827.00 zł

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: