Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

Firma Euro-Went przez ponad 20 lat istnienia na rynku wypracowała sobie silną i stabilną pozycje na rynku budowlanym. Jest to niewątpliwie efekt doświadczonej, zaangażowanej i wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, która stawia czoła najtrudniejszym zadaniom oraz realizuje inwestycje o zróżnicowanej specyfice i technologii a także i naszym wykwalifikowanym instalatorom.

Współpracujemy z największymi inwestorami oraz generalnymi wykonawcami wybrzeża. Realizujemy też inwestycje na rynku krajowym i europejskim.

Z powodzeniem realizujemy inwestycje w zakresie:

* instalacji wentylacji i klimatyzacji,

* instalacji grzewczych i chłodniczych.

* systemów kominowych.

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu.

2. Wykonawstwo

Dział projektowy firmy Euro-Went wykonuje dokumentacje projektową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji, cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych a także i wody lodowej.

Oferta firmy obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, powykonawcze, kosztorysy, specyfikacje aż do nadzorów nad realizacją robót.

Nasze doświadczenie w projektowaniu obejmuje:

* Budynki przemysłowe i produkcyjne;

* Budynki biurowe i administracyjne;

* Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne;

* a także i budynki hotelowe, handlowo-usługowe

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu.

1. Projektowanie

Dział Przygotowania Inwestycji i Projektowania

Piotr Leśniewski

Z-ca Dyrektora Produkcji ds. Przygotowania i Realizacji Budów

Tel: (58) 305-16-47 w.14

E-mail: lesniewski@euro-went.pl

Projektowanie i wykonawstwo

Gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac.

Wszystkie wykonane przez nas dokumentacje posiadają niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: