DZIAŁ TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Krzysztof Pawiński

Kierownik ds. Technologicznego Przygotowania Produkcji

Tel: (58) 305-16-47 w. 20

E-mail: pawinski@euro-went.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Agnieszka Czaja

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

Główna Księgowa

Tel: (58) 305-16-47 w. 19

E-mail: ksiegowosc@euro-went.pl

 

Mariola Wilk

Specjalista ds. Kadrowych i Organizacyjnych

Tel: (58) 305-16-47 w. 19

E-mail: kadry@euro-went.pl

 

DZIAŁ KLIMATYZACJI I SERWISU

Tomasz Kamiński

Kierownik Klimatyzacji i Serwisu

Tel: (58) 305-16-47 w. 16

E-mail: kaminski@euro-went.pl

 

MAGAZYN

Oliwier Wiśniewski

Kierownik Magazynu

Tel: (58) 305-16-47 w. 21

E-mail: magazyn@euro-went.pl

SEKRETARIAT I ADMINISTRACJA

Monika Dziuba

Specjalista ds. Administracji

Tel: (58) 305-16-47 w. 11

E-mail: info@euro-went.pl

 

DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY

Mariusz Kortas

Dyrektor ds. Produkcji

Tel: (58) 305-16-47 w. 17

E-mail: mkortas@euro-went.pl

 

Tomasz Stickel

Kierownik ds. techniczno - handlowych 

Tel: (58) 305-16-47 w. 18

E-mail: stickel@euro-went.pl

 

DZIAŁ LOGISTYKI I ZAOPATRZENIA

Sławomir Kortas

Dyrektor Spółki

Tel: (58) 305-16-47 w. 13

E-mail: skortas@euro-went.pl

 

Vladyslav Ploskonos

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Tel: (58) 305-16-47 w. 13

E-mail: ploskonos@euro-went.pl

 

DZIAŁ REALIZACJI PRODUKCJI MONTAŻOWEJ

Piotr Leśniewski

Z-ca Dyrektora Produkcji ds. Przygotowania i

Realizacji Budów

Tel: (58) 305-16-47 w. 14

E-mail: lesniewski@euro-went.pl

 

Aleksander Borowski

Kierownik Robót

E-mail: borowski@euro-went.pl

 

Bartosz Kurowski

Z-ca Kierownika Robót

Tel: (58) 305-16-47 w. 15

E-mail: kurowski@euro-went.pl

 

Kontakt

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00

 

Konto bankowe

Santander Bank Polska S.A.

PLN: 36 1090 1098 0000 0000 0901 6241

Kapitał zakładowy: 220 000,00 PLN

EURO-WENT Sp. z o.o.

ul. Starogardzka 18

80-058 Gdańsk

 

(58) 305-16-47

(58) 320-29-79

(58) 324-42-60

Fax: (58) 305-16-91

E-mail: info@euro-went.pl

 

KRS 0000021047

NIP 583-10-05-072

REGON 190471491

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: