Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z usługami jakie oferujemy.

PRZEGLĄDY SERWISOWO - KONSERWACYJNE

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA KANAŁÓW

NAPRAWY BIEŻĄCE URZĄDZEŃ

PRZEGLĄDY SERWISOWE SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW

DO POBRANIA:

DO POBRANIA:

4. Przeglądy serwisowe systemów detekcji gazów

        Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przeglądów technicznych i kalibracji wszelkich systemów detekcji gazów.

        Nasza firma dysponuje pełnym zapleczem technicznym (gazy testowe, przyrządy pomiarowe) oraz wiedzą (ponad 15 lat doświadczenia w branży) dzięki czemu możemy zaoferować w pełni profesjonalną obsługę nawet najbardziej skomplikowanych systemów detekcji gazów w różnych gałęziach przemysłu, branży spożywczej, garażach czy kotłowniach.

        Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży wykonujemy naprawy bieżące urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych takich producentów jak: VTS, VBW, Clima Produkt, Swegon, Fujitsu, Daikin, Mitsubishi, Samsung, York, itd. różnych producentów. Dodatkowo zapewniamy również opiekę serwisowo – konserwacyjną naprawionych urządzeń.

3. Naprawy bieżące urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

        Jako jedyni w regionie oferujemy profesjonalne wykonywanie okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oferujemy również dezynfekcję wyczyszczonych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Czyszczenie jest niezbędne ze względów zdrowotnych i eksploatacyjnych. Każde czyszczenie poprzedzone jest inspekcją kamera przemysłową. Czyszczenie wykonujemy urządzeniami najwyższej światowej klasy.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozdziałem 6, § 50 tego rozporządzenia i jego treścią: „Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej, niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane”.

2. Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

        Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzenia powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym. Profilaktyka serwisowa polega na kompleksowym diagnozowaniu systemu oraz jego poszczególnych elementów. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów, usunięcie usterek oraz maksymalne zoptymalizowanie działania systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego.Częstotliwość przeglądów serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych wynosi dwa razy w roku, najlepiej w okresie wiosennym i jesiennym. Natomiast częstotliwość przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych zalecana przez producentów urządzeń to cztery razy do roku, a dopuszczalna to dwa razy do roku.

W zakres podstawowych prac serwisowych wchodzą najczęściej poniższe czynności:

 • Ogólne oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń,

 • Sekcja wentylatora – pomiar parametrów pracy silników elektrycznych, kontrola poprawności działania i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, naciągu pasków klinowych, stan króćców elastycznych, czystość sekcji,

 • Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

 • Sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy,

 • Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika,

 • Ocena prawidłowości pracy central,

 • Czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach,

 • Czyszczenie elementów obudowy,

 • Czyszczenie i odgrzybianie parowników jednostek wewnętrznych,

 • Czyszczenie skraplaczy,

 • Sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek chłodniczych,

 • Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji,

 • Pomiar parametrów pracy silników elektrycznych,

 • Pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym,

 • Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów.

Pracownicy firmy Euro -Went Sp. z o.o. posiadają niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające przeprowadzać przeglądy serwisowe.

1. Przeglądy serwisowo – konserwacyjne systemów wentylacji i klimatyzacji.

Serwis i automatyka

Tomasz Kamiński

Kierownik serwisu

Tel: (58) 305-16-47 w.16

Tel. kom: 513-161483

E-mail: kaminski@euro-went.pl

Serwis

     Przy stałym i znacznym wzroście kosztów energii elektrycznej, coraz silniej ujawnia się potrzeba zwiększenia niezawodności oraz wydajności zainstalowanych w budynkach systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W sytuacji, gdy system nie działa w sposób maksymalnie wydajny, spada nie tylko jakość systemu. Ogromnego znaczenia nabierają w tej sytuacji profilaktyczne przeglądy serwisowe. Polegają one na przeprowadzeniu regularnych testów systemu w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości, związanych z jego działaniem oraz zdiagnozowania potencjalnych problemów z jakimi w niedalekiej przyszłości może zetknąć się użytkownik. Pozwala to na wczesne zoptymalizowanie działania systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego.

Istotna staje się tutaj ścisła współpraca pomiędzy użytkownikiem systemu (właścicielem lub zarządcą budynku) a serwisem technicznym producenta lub instalatora urządzeń. zakup oraz obsługa nowoczesnego, wydajnego i energooszczędnego systemu wentylacji lub klimatyzacji stanowi poważną inwestycję na lata. Odkładanie na później lub rezygnacja z profilaktycznych przeglądów serwisowych zawsze skutkuje słabszą wydajnością, podwyższonymi kosztami zużycia energii elektrycznej., a w efekcie zmniejszenie nawet do 20% wysokości rachunków za energię elektryczną.

Nie ma wątpliwości, iż dobrze przygotowany plan serwisowy gwarantuje oszczędność, polepsza wydajność oraz wydłuża cykl życiowy urządzeń.

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: