Dział klimatyzacji i serwisu

Tomasz Kamiński

Kierownik Serwisu

Tel: (58) 305-16-47 w.16

Tel. kom: 513-161-483

E-mail: kaminski@euro-went.pl

Oferujemy wykonanie bezpłatnego doboru oraz wyceny urządzeń klimatyzacyjnych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Klimatyzacja

        Firma Euro-Went kompleksowo wykonuje montaże systemów klimatyzacji typu Split, MultiSplit, VRV, VRF, itp. Posiadamy certyfikaty Autoryzowanego Partnera Serwisowego producentów wszystkich podstawowych marek producentów urządzeń klimatyzacyjnych działających na rynku polskim. Dodatkowo nasi pracownicy posiadają niezbędne umiejętności do wykonywania montażu urządzeń klimatyzacyjnych, poświadczone świadectwami kwalifikacyjnymi zdobytymi w ramach szkoleń i egzaminów odbytych na terenie całej Polski.

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: