Nagrody i wyróżnienia

 • Orły Instalatorstwa 2018 - przyznany dyplom za osiągnięcie statusu laureata

 • POMORSKA RADA FSN NOT w Gdańsku - Złoty Laur Jakości w XV edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

 • Pomorska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Firma Nominowana w Pom. Konkursie Firma z Przyszłością 2011r.
 • Fundacja Pomóż i Ty - Podziękowanie
 • Business Centre Club - List gratulacyjny
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - List Gratulacyjny
 • EKOLAN - List Gratulacyjny
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw - I miejsce kategoria: firmy średnie w Pom. Konkursie Firma z Przyszłością
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - List Gratulacyjny
 • MARSZAŁEK SENATU RP - List Gratulacyjny
 • Raiffeisen BANK - List Gratulacyjny
 • Kredyt Bank - List Gratulacyjny
 • PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA - List Gratulacyjny
 • Gazele Biznesu 2009r.
 • PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA - List Gratulacyjny
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - List Gratulacyjny
 • POMORSKA RADA FSN NOT w Gdańsku - Wyróżnienie w XIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
 • Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG" - Podziękowania
 • Pomorska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Firma Nominowana w Pom. Konkursie Firma z Przyszłością
 • Gdański Związek Pracodawców - Rekomendacje
 • POPON - Brązowy Medal w Kategorii Zakład Pracy Chronionej
 • HOCHTIEF POLSKA - Podziękowania
 • POMORSKA RADA FSN NOT w Gdańsku - Tytuł Finalisty w XII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
 • Certyfikat Edukacyjny z zakresu podatków i prawa podatkowego
 • Ośrodek Terapii Uzależnień - Podziękowania
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - List Gratulacyjny
 • GAZETA BANKOWA - List Gratulacyjny
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. i Politechnika Gdańska - Pomorski Lider Innowacji 2006 - Laureat
 • Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości 2006 - kategoria firma mała
 • EKOLAN - Osiedle Hortzont Gdańsk Przymorze - Dyplom z podziękowaniem
 • Konkurs Gepardy Biznesu - Firma wyróżniona 2006r.
 • WIELKA MAŁA FIRMA - Srebrna Statuetka
 • Gazele Biznesu 2008r.
 • Gazele Biznesu 2007r.
 • Gazele Biznesu 2006r.
 • Gazele Biznesu 2005r.
 • STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. - List gratulacyjny
 • Nordea Bank Polska S.A. - List gratulacyjny
 • Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości 2003 - II miejsce w kat. Firma mała
 • Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" - Podziękowanie
 • IV Targi Instalacyjne INSTAL- WAMA - Nagroda Główna
 • Targi Ciepło 2001 - III Wyróżnienie w konkursie o Bursztynowy Medalion Targów

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro-Went Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania firmy i utrzymania płynności finansowej" finansowany ze środków POIR w ramach zawartej umowy POIR.03.04.00-22-0106/20-00.Działanie 3.4. dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Euro-Went jest członkiem: