Z przyjemnością informujemy naszych kontrahentów, iż firma Euro-Went zdobyła Certyfikat Autoryzacji w zakresie dystrybucji urządzeń.

Certyfikat Autoryzacji z zakresu dystrybucji urządzeń

03 lipca 2019

Euro-Went jest członkiem:

w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0123/17 realizuje projekt: „Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went w celu wdrożenia do oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy rozbudowie hali produkcyjnej przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku.